Organi projekta


 

Nadzorni svet ima nalogo spremljanja in usmerjanja izvajanja projekta ter zagotavljanja podpore uresničevanju v strokovni, panožni in širši javnosti.

Kolegij projekta sestavljajo direktorji konzorcijskih partnerjev in vodja projekta, ki skrbijo za notranjo spremljavo in usmerjanje izvajanja projektnih aktivnosti in nalog, ter za sprotno podporo projektni skupini pri vodenju projekta.

Zunanja ekspertna skupina za evalvacijo, bo spremljala uresničevanje aktivnosti na ravni šol in programov.
 

Novice

Četrtek, 7. julij 2011

Za vas smo izbrali misel meseca

"Ne učite otrok s strogostjo, raje poskrbite, da se bodo na poti k znanju zabavali. Tako boste morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na nekem posebnem področju."

Platon