RAZPIS

 

Spoštovani,

v okviru izvajanja projekta »IMPLETUM« Zavod IRC objavlja javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku
za IZDELAVO IN DOBAVO E – UČBENIKOV ZA VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.

Predmet javnega naročila je izdelava in dobava e–učbenikov za višje strokovno izobraževanje na interaktivnih CD medijih, ki predstavlja učno gradivo, namenjeno in prilagojeno določeni ciljni skupini udeležencev izobraževanja in vsebuje interaktivne in multimedijske elemente, ki so uporabljeni tako, da izboljšujejo aktivno učenje v primerjavi s klasičnimi – tiskanimi učbeniki.

Vabimo Vas, da do predpisanega roka v skladu z razpisno dokumentacijo podate ponudbo.

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB je sreda, 22. december 2010, do 13.30 ure.


Naročnik Zavod IRC izvaja javno naročilo za izdelavo in dobavo e-učbenikov na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta št.: 3311-08-985005 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, z dne 20. 6. 2008, na podlagi katere se je naročnik zavezal sredstva porabiti za razvoj in uvajanje novosti prenovljenih in novih programov v višje strokovne šole RS. Projekt se imenuje Impletum, v njem nastopa Zavod IRC kot naročnik, Ministrstvo za šolstvo in šport pa kot posredniško telo.

Novice

Četrtek, 7. julij 2011

Za vas smo izbrali misel meseca

"Ne učite otrok s strogostjo, raje poskrbite, da se bodo na poti k znanju zabavali. Tako boste morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na nekem posebnem področju."

Platon