Projekt IMPLETUM

Ministrstvo RS za šolstvo in šport je aprila 2008 objavilo javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdoblje 2008-2011. Na razpisu je bil junija izbran projektni predlog konzorcija, ki ga sestavljajo Zavod IRC, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Šolski center Novo mesto, Šolski center Velenje, Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled ter TPV d.d.. K sodelovanju smo povabili tudi dve tuji izobraževalni instituciji in vse višje strokovne šole.

Projekt smo na kratko poimenovali IMPLETUM, splošni cilj projekta pa je zagotavljanje podpore višješolskim ustanovam pri uvajanju triindvajsetih novih izobraževalnih programov, ki so nastali med leti 2004-07. Projekt se bo izvajal od junija 2008 do decembra 2011.

Pričakovani rezultati:
• Pripraviti izhodišča za pripravo izvebenih kurikulumov,
• Pripraviti izhodišča za pripravo katalogov za prostoizbirne module oz. predmete,
• Pripraviti izhodišča za nova učna gradiva za nove kataloge znanj,
• Pripraviti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
• Pripraviti enotni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljanje rezultatov preko letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju.
• Usposabljati vodstva višjih strokovnih šol za uvajanje novih izobraževalnih programov,
• Usposabljati strokovne delavce v višješolskem strokovnem izobraževanju,
• Usposabljati strokovne delavce za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
• Usposabljati predavatelje za mentorstvo pri diplomskih nalogah,
• Podpreti pripravo učnih gradiv,
• Podpreti pripravo novih prosto izbirnih predmetov oz. modulov,
• Podpreti uvajanje novih izobraževalnih programov za 1. in 2. letnik,
• Za čas projekta pripraviti in vzdrževati spletno stran projekta,
• Organizirati zaključno konfereco.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

V dokumentih in drugih besedilih projekta Impletum so izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Novice

Četrtek, 7. julij 2011

Za vas smo izbrali misel meseca

"Ne učite otrok s strogostjo, raje poskrbite, da se bodo na poti k znanju zabavali. Tako boste morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na nekem posebnem področju."

Platon